Onderzoek

Op de Protestantse Theologische Universiteit werk ik momenteel aan postdoc-onderzoek naar de theologisch-exegetische (bijbelse) tradities/narratieven die in het Nederlands koloniaal rijk gebruikt werden om slavernij te legitimeren dan wel te bekritiseren. Voor dit onderzoek ontvingen we in de zomer van 2022 een NWO-subsidie van 750.000 euro.

Eerder werkte ik op de Universiteit van Tilburg aan het NWO-project ‘Slavernij in joodse en christelijke parabels (gelijkenissen)’. Zowel in het vroegrabbijns jodendom als in het vroege christendom werden parabels (korte, fictieve verhaaltjes met een bepaalde les of moraal) verteld. In veel van deze parabels wordt de relatie tussen een meester en zijn slaaf vergeleken met de relatie tussen God en de mens. In mijn project onderzoek ik wat die vergelijking zegt over de manier waarop men in de Oudheid naar zowel slavernij als naar de relatie God-mens keek. Met in ons achterhoofd de gruwelen van de vroegmoderne, transatlantische slavernij is het moeilijk voor te stellen, maar in het vroege christendom en het vroegrabbijns jodendom was slaaf-zijn niet altijd slecht, en kon het in bepaalde contexten zelfs een eretitel vormen.

Vanuit mijn kennis van de antieke en koloniale slavernij kijk ik natuurlijk ook met veel belangstelling naar de hedendaagse discussies over de (Nederlandse) slavernij, waaraan ik soms probeer een bescheiden (wetenschappelijke of opiniërende bijdrage) te leveren. Voor bijdragen van mijn hand (vaak online toegankelijk) zie de pagina publicaties. Onder het kopje In de media zijn interviews en andere media-optredens van mij te vinden.