Publicaties

Boeken/bundels

In preparation/in press

 • Stoutjesdijk, M. “You Are My Slaves.” A Comparative Study of the Slavery Metaphor in Early Rabbinic and Early Christian Parables. Jewish and Christian Perspectives. Leiden: Brill, accepted.
 • Harinck, G. & Stoutjesdijk, M. (eds.), The Curse of Ham in the Dutch Colonial Empire. Its History, Functions and Effects. Book project – work in progress.
 • Stoutjesdijk, M. Een ongemakkelijke bondgenoot. Het christendom, de Bijbel en de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Utrecht: Kok Boekencentrum. Book project – work in progress.

Published

 • NIEUW Ottenheijm, E., Spoelstra, N. & Stoutjesdijk, M. (eds.). Parels van Wijsheid. Parabels, fabels en gelijkenissen in de wereldliteratuur. Adveniat, juni 2024.
 • De Leede, B. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Kerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, Jaargang 31. Kampen: Kok, 2023. <hier te bestellen> 
  • Genomineerd voor Beste Theologische Boek van het Jaar!
  • 4 sterren in Trouw: “Naast de Max Havelaar en Anton de Koms ‘Wij slaven van Suriname’ verplichte lectuur […] voor in elk geval iedereen die zich betrokken voelt bij een (protestantse) kerk.” 
  • Volgens De Kanttekening één van de vijf “belangrijkste boeken over de zwarte periode van westerse slavenhandel en slavernij”.
  • Het Nederlands Dagblad leest “veel goeds” in de bundel, bijv.: “In veel bijdragen gaat het niet alleen over dominees en kooplui uit Nederland, maar ook over de mensen die ze probeerden te bekeren of van wie ze profiteerden.
 • Schenderling, P., e.a. Er is leven na de groei. Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen (Bot Uitgevers, 2022). <hier te bestellen>
 • Oegema, A., Pater, J., & Stoutjesdijk, M. (eds.). Parables and Fables in the Graeco-Roman World. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I. Tübingen: Mohr Siebeck, 2022. <hier gratis te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. “Not Like the Rest of the Slaves”? Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature. Proefschrift. Tilburg University, 2021. <hier gratis te lezen>
 • Kruizinga, R., Körver, J., Den Toom, N., Walton, M., Stoutjesdijk, M. (eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism. Utrecht: Eburon, 2020. <hier te bestellen>
 • Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.). Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020. <klik hier voor een overzicht van recensies>

Wetenschappelijke artikelen/hoofdstukken

In preparation/in press

 • Stoutjesdijk, M. “Church Slavery in Dutch Colonial History: Some Explorations and Questions with regard to Suriname.” Church History and Religious Culture. Accepted.
 • Martinsen A., and Stoutjesdijk, M. “Obscuring New Testament Slavery. A Study of the Translation History of Doulos.” Journal of the Bible and Its Reception. Under review.
 • Stoutjesdijk, M. “A Slavery Debate Fought with Parables. The Reception of Parables in Dutch Theological Debates on Colonial Slavery.” In The Parables and their Reception. Edited by Ellen Aasland Reinertsen, Marianne Bjelland Kartzow and Anders Martinsen. Berlin: De Gruyter. Accepted.
 • Stoutjesdijk, M. “Forgetful Remembrance in the Dutch Theological Debate on Colonial Slavery. Preliminary results of a quantitative approach.” In Memory: In search for lost time. Jewish and Christian Perspectives. Edited by Ari Ackerman, Robin ten Hoopen, Leo Mock and Lieve Teugels. Accepted.
 • Neutel, K. & Stoutjesdijk, M. “Masters and Slavery,” in Bremmer, J. N., Rüpke, J. & Petridou, G. (eds.), Religion in context: Graeco-Roman Religious Practises in their Socio-Cultural Milieu. Neuer Pauly Supplement Series. Stuttgart: Metzler Verlag. Accepted.

Published

 • Hartogh, G. den, A. Goudriaan, G. van Klinken, and M. Stoutjesdijk. “Cornelius van Velzen over theologie en slavernij.” Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 27:2 (2024): 62-68.
 • Stoutjesdijk, M. “Building a Fence around the Vineyard: Shepherd of Hermas’ Fifth Parable in Light of Comparative Parable Research.” Pages 410-431 in Ottenheijm, E., Poorthuis, M. & Merz, A. (eds.), Power of Parables. Jewish and Christian Perspectives 39. Leiden: Brill, 2023. https://doi.org/10.1163/9789004680043_021  
 • Stoutjesdijk, M. “Een pleidooi om ‘ebed vaker te vertalen als ‘slaaf.’ ‘Geloovige slaven ofte Dienst-knechten’.” Met Andere Woorden 42:3 (2023): 4-15. <hier te vinden>
 • Stoutjesdijk, M. “‘Toen drong het zuchten en kreunen van de slaven door tot de oren van God.’ Bijbel- en beeldgebruik bij marrontheoloog Johannes King (1830-1898).” Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 26:3 (2023): 119-127.
 • Stoutjesdijk, M. “Een zwarte stem in een witte tekst. De totslaafgemaakte christen Isabella in het werk van Jan Willem Kals.” Kerk en Theologie 74 (2023): 38-56. <hier te vinden> 
 • Stoutjesdijk, M. “‘In openlijken strijd met den geest des Christendoms’? De kerk in het Nederlandse slavernijverleden.” Pages 372-381 in Staat & Slavernij. Het Nederlands koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen. Edited by Rose Mary Allen, Esther Captain, Matthias van Rossum and Urwin Vyent. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2023. <hier gratis te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. “ ‘Om dat hunne verw en gedaante van d’onze verscheiden is.’ De Vloek van Cham in het Nederlands debat over koloniale slavernij.” Pages 134-152 in Kerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis. Edited by Bente de Leede and Martijn Stoutjesdijk. Utrecht: Kok Boekencentrum, 2023.
 • De Leede, B. en M. Stoutjesdijk. “Een ‘vriendelyk en Gode aangenaam Ryk’? Protestantisme in het Nederlandse koloniale verleden.“ Pages 10-14 in Kerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis. Edited by Bente de Leede and Martijn Stoutjesdijk. Utrecht: Kok Boekencentrum, 2023.
 • Merz, A., G. Harinck, R.M. Allen and M. Stoutjesdijk. “Onderzoeksproject: Kerk en slavernij in het Nederlands koloniale rijk.” Handelingen. Tijdschrift Voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 50 (2023): 33–42. Gratis te lezen via https://doi.org/10.54195/h.13900.
 • Oegema, A. & Stoutjesdijk, M. “Beyond the Parable-Fable Dichotomy: An Introduction to the Volume,” in Oegema, A., Pater, J. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I. Tübingen: Mohr Siebeck, 2022. <hier gratis te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. “From Debtor to Slave: An Explorative Bildfeld Analysis of Debt and Slavery in Early Rabbinic and New Testament Parables”, in Ottenheijm, E. & Poorthuis, M. (eds.), Parables in Changing Contexts: Essays on the Study of Parables in Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism. Leiden: Brill, p. 280-300 (Jewish and Christian Perspectives; vol. 35). <klik hier voor een link naar het hoofdstuk in het boek>
 • Pater, J., Stoutjesdijk, M. & Oegema, A. “It Is Like a Woman Who…? Women in Early Rabbinic and Early Christian Parables,” in Ottenheijm, E. & Poorthuis, M. (eds.), Parables in Changing Contexts: Essays on the Study of Parables in Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism, Leiden: Brill, 2020, p. 236-264 (Jewish and Christian Perspectives; vol. 35). <klik hier voor een link naar het hoofdstuk in het boek>
 • Stoutjesdijk, M. “Judaism, Slavery and Commemorative Ritual in the Netherlands: From Seder Meal to Keti Koti,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion. 73, 2 (2019), p. 65-85 21 p. <hier gratis te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. “God as Father and Master: Sons and Slaves in Sifre Numbers 115 and in the New Testament,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion. 72, 2 (2018), p. 121-136 16 p. <hier gratis te lezen>
 • Stoutjesdijk, M., Pater, J. & Oegema, A. Alleen bruiden, slavinnen en weduwen? De rol van vrouwen in vroegrabbijnse en vroegchristelijke gelijkenissen,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71, 2 (2017), p. 130-150. <klik hier voor een gratis pdf van het artikel>

Vaktijdschriften/populariserende tijdschriften

 • Stoutjesdijk, M. ‘ “…en ze verkochten hem voor twintig sjekel.” Slavernij en het Oude Testament.” Phoenix. Accepted.
 • Stoutjesdijk, M. ‘De Verloren Zoon in ander perspectief: het belang van parabelseries.’ Kerk&Nieuws Bommelerwaard 25 (2024), 1-2.
 • Stoutjesdijk, M. ‘Lijden zoals Christus: Jesaja’s lijdende knecht, 1 Petrus 2 en de Surinaamse “kruisgemeenschap”.’ Schrift 2024:1. <hier te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. ‘Kerk en slavernij. Verleden en toekomst van een pijnlijke geschiedenis’, Ouderlingenblad 101:1154 (2024), 14-18. <hier te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. ‘Een halfjaar onderzoek naar kerk en slavernij: nog veel verhalen te vertellen’, Confessioneel-Credo 135:15 (2023), 4-5.
 • Stoutjesdijk, M. ‘De Bijbel: bondgenoot of struikelblok? De rol van de Bijbel in het Nederlandse slavernijverleden,’ in Marieke Hermans, Lydia van der Meer-Boer en Anne-Mareike Schol-Wetter (red.), Geroepen om vrij te zijn. Bijbelstudies over slavernij en vrijheid (Haarlem/Antwerpen: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2023), 7-9. <hier te bestellen>
 • Stoutjesdijk, M. ‘De kerken in de West,’ Oecumenische Bezinning 71 (2023), special issue: ‘Eindelijk vrij? Bijdrage aan bezinning op kerken en slavernij’, 18-23. <hier gratis te downloaden>
 • Stoutjesdijk, M. ‘De katholieke kerk en het Nederlands slavernijverleden,’ SamenKerk 3 (mei 2023), 8-10. <hier te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. & G. van Dartel. ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu. Landelijk symposium 1 juni 2023,’ Woord & Dienst 72:5 (mei 2023), 12-13.
 • Stoutjesdijk, M. Brochure ‘De rol van de protestantse kerk bij het Nederlands slavernijverleden,’ PThU 2023. <hier gratis te downloaden>
 • Stoutjesdijk, M. ‘ “Zoudt gij willen, dat gij ter prooi werd aan woeste overmagt?” Bijbels en theologisch slavernijdebat,’ Onderweg 8:15 (2022), 6-9. <hier te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. ‘Onderzoek naar slavernij en kerk: over wokeness en citizen science,’ Transparant 33:2 (2022), 22-23.
 • Stoutjesdijk, M. ‘Zwart en wit in koloniale kerken. Grensconflicten in de godsdienst,’ Tenachon 54 (2022), 16-23. <hier te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. “De vergeten abolitionist Wolter Robert van Hoëvell (1812-1879): Over de rol van de Bommelerwaardse elite bij de afschaffing van de slavernij.” Tussen de Voorn en Loevestein (2021).
 • Stoutjesdijk, M. & Zwart, M. ““Ze zaaien niet en oogsten niet”: Agrarische beelden in de rabbijnse en christelijke parabels.” Woord en Dienst 69, 9 (2020), 29-30.
 • Stoutjesdijk, M. & Merz, A. “Jezus als joodse parabelverteller: De Werkers in de Wijngaard gelezen vanuit de vroegrabbijnse literatuur.” Schrift 52, 3 (2020), 21-26.
 • Stoutjesdijk, M. “Een werktuig ‘om de negers in ondergeschiktheid en bedwang te houden’? De predikant in zijn rol als influencer in het slavernijdebat”, in Boeker, E., Doth, R., Woehle, A. & Vyent, U. (eds.), Heilzame verwerking slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’: Een bijdrage vanuit de kerken. Den Haag: Stichting Lutherse Uitgeverij & Boekhandel, 2020. <hier gratis te lezen>
 • Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. “Inleiding,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 11-14.
 • Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. “Wat zijn parabels?,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 15-32.
 • Stoutjesdijk, M. & Poorthuis, M. “Receptie van de parabels,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 59-64.
 • Stoutjesdijk, M. “Wie niet vergeeft, wacht de beul: De parabel van de onbarmhartige slaaf (Matteüs 18:21-35),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 85-90.
 • Stoutjesdijk, M. “Een onverdiende straf? De parabel van de talenten (Matteüs 25:14-30//Lucas 19:11-27),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 115-120.
 • Stoutjesdijk, M. “Umwertung aller Werte? De parabel van de wakende slaven (Lucas 12:35-40),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 205-210.
 • Stoutjesdijk, M. “Ketenen van goud en ijzer: Over middeleeuwse slavenparabels (Deuteronomium Rabba 4:2//Numeri Rabba 13:4//Seder Elijahoe Rabba 4),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 235-240.
 • Stoutjesdijk, M., “De voetenwassing: Een ritueel met een serieuze boodschap,” Samen kerk 44, 2 (2019), p. 24-25.
 • Stoutjesdijk, M. & Ossewaarde-Lowtoo, R. “Omdat u niet aan de goden overgeleverd wilt zijn? De spanningsvolle relatie tussen het hedendaags humanisme en het christendom,” Radix 41, 3 (2015), p. 203-211.
 • Stoutjesdijk, M. “De angst regeert: Waarom Hobbes’ commonwealth geen vooruitgang is,” De Filosoof: Periodieke Uitgave van de Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten voor de Faculteit Wijsbegeerte Utrecht, 62 (2014), p. 14-15.
 • Stoutjesdijk, M. “Een raar verhaal: Een verkenning van de betekenis van mspr in het Ugaritisch en het Hebreeuws,” Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van het Hebreeuws, 24, 2 (2014), p. 3-12.

Rapporten

 • Mock, L., Stoutjesdijk, M. & Teugels, L. Joodse Studies in Nederland 2008-2021. Update bij het Rapport Wallet. In opdracht van het Nederlandse Genootschap voor Joodse Studiën. 2023.
 • Mulder, A., Schuhmann, C. & Stoutjesdijk, M. Valideringsonderzoek Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging: Op weg naar een onderzoeksagenda voor het domein geestelijke verzorging 2021-2025. Rapport Wetenschappelijke Commissie VGVZ, 2021. <hier gratis te lezen>

Boekbesprekingen

 • Slavernij doorheen de wereldgeschiedenis. Uitleiding uit de slavernij: theologische geschriften en historische praxis, Eveline van Amstel, 2023 (in De Moderne Tijd [2024]), hier online te lezen.
 • The First Christian Slave: Onesimus in Context, Mary Ann Beavis, 2021 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 76:4 [2022], 348-349).
 • Jewish Autonomy in a Slave Society: Suriname in the Atlantic World, 1651-1825, Aviva Ben-Ur, 2020 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 76:1 [2022], 87-88)
 • The Silencing of Slaves in Early Jewish and Early Christian Texts, Ronald Charles, 2020 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74:4 [2020], 396-398)
 • “De trans-Atlantische slavernij: geen harde breuk met het verleden.” Recensie van Dick Harrisons De Geschiedenis van de slavernij: Slavernij als een constante in de wereldgeschiedenis, 2019 (in Tijdschrift voor Geschiedenis 133:1 [2020], 120-122)
 • Christian Slavery. Conversion and Race in the Protestant Atlantic World, Katharine Gerbner, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74:3 [2020], 303-305)
 • Enslaved Leadership in Early Christianity, Katharine A. Shaner, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74:2 [2020], 197-198)
 • The Slave Metaphor and Gendered Enslavement in Early Christian Discourse: Double Trouble Embodied, Marianne Bjelland Kartzow, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 73:1 [2019], 51-52)
 • Social Justice and the Legitimacy of Slavery: The Role of Philosophical Asceticism from Ancient Judaism to Late Antiquity, Ilaria L.E. Ramelli, 2016 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2018], 253-254)
 • The Unbound God: Slavery and the Formation of Early Christian Thought, Chris L. de Wet, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2018], 269-270)
 • Der Römerbrief: Rechenschaft eines Reformators, Gerd Theissen and Petra von Gemünden, 2016; and Paul and the Rise of the Slave: Death and Resurrection of the Oppressed in the Epistle to the Romans, K. Edwin Bryant, 2016 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:2 [2018], 194-196)
 • The History of the ‘Slave of Christ’: From Jewish Child to Christian Martyr, Aaron Michael Butts and Simcha Gross, 2017 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:1 [2018], 90)
 • Slavery, Abolitionism, and the Ethics of Biblical Scholarship, Hector Avalos, 2011 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2017], 287-288)
 • Jezus. Een apologetisch en sceptisch essay, Leszek Kołakowski, 2015 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71:2 [2017], 214-215)
 • Jezus’ dood. Een alternatief interpretatiemodel, Ab Ridder, 2015 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 70:3 [2016], 254)
 • Early Christian Communities between Ideal and Reality (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 342), M. Grundeken & J. Verheyden (ed.), 2014 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 69:2 [2015], 155-156)

Blogs (parabelproject.nl en bijbelblog PThU)

Overig

 • Stoutjesdijk, M., “Verslag symposium ‘Fables and Parables in the Graeco-Roman World’,” Tijdschrift voor Theologie 58, 2 (2018), p. 189.
 • Stoutjesdijk, M., “Ademloos richting Delfshaven,” in Tussen de regels verschijnt Hij: Boeken als leermeester, Tilburg: Prisma Print, 2017, p. 15-21.
 • Stoutjesdijk, M., “Ben Hur (2016) en antieke slavernij: historisch onjuist, cinematografisch onovertuigend,” Nieuwwij, 26 Aug 2016.
 • Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “Nationale slavernijherdenking: meer aandacht nodig voor de blanke Nederlander,” Univers: Tilburgs universiteitsblad, juli 2016.
 • Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “‘1 juli’ sluit nu te veel mensen uit,” Nederlands Dagblad 5 juli 2016,  p. 12-13.
 • Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “Gedeeld verleden, verdeelde toekomst?”, Nieuwwij2 Jul 2016.
 • Stoutjesdijk, M., “Jong en Jodendom: Een onmogelijke combinatie?” Kroniek / informatiebulletin van de Katholieke Raad voor Israël 2 (2016), p. 8-9.
 • Stoutjesdijk, M., “Kruisiging van Jezus was niet uniek,” Trouw 23 maart 2016, p. 22.
 • Stoutjesdijk, M., “Verslag: NTT huldigt zeventigjarige Pieter van der Horst,” Nederlands Theologisch Tijdschrift 70, 4 (2016),  p. 259-260.
 • Stoutjesdijk, M., “Een jihad-strijder is nog geen terrorist,” Volkskrant 1 februari 2014.