CV

Werkervaring

2024 Tekstschrijver en wetenschappelijk adviseur Museum Catharijneconvent, ten behoeve van de tentoonstelling ‘Christendom en Slavernij’.
2023-2024 Docent kerkgeschiedenis, Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing.
2022-heden Postdoc onderzoeker, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam (zie hier).
2021-2022 Griffier Universiteitsraad Tilburg University. Ambtelijk secretaris Lokaal Overleg (vakbonden) en beleidsondersteuner Tilburg Young Academy.
2020-2021 Beleidsmedewerker/secretaris Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV).
2014-2020 Promovendus ‘Slavery in Early Christian and Early Rabbinic Parables’, Tilburg University, als deel van het NWO-project ‘Parables and the Partings of the Ways’.
2014-heden Eigenaar Bluethinking, een onderneming die trainingen, cursussen en lezingen verzorgt op het gebied van filosofie, religie en communicatie.
2013-2014 Manager Public Relations & Quality bij inPAY salarisadministratie.
2011-2014 Werkzaam als docent Levensbeschouwing, Filosofie, Grieks en Psychologie op CSG Jacob van Liesveldt, Hellevoetsluis. Speciaal verantwoordelijk voor onderwijs aan de Masterclass.

Opleiding

2014-2021 Promovendus Universiteit Tilburg. NWO-project ‘Slavernij in vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels.’ 
2016 Kort verblijf voor ulpan aan de Hebrew University, Jerusalem (Israël).
2012-2013 Master Internationale betrekkingen, Universiteit Leiden. Track: International Relations. Specialisatie: Politieke Islam en moderne Midden-Oosten. Masterscriptie: Pan-Islamism in the Muslim Brotherhood. Only an Echo from the Past?
2010-2013 Bachelor Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht. Specialisatie: (geschiedenis van de) sociale en politieke filosofie. Bachelorscriptie: Humane Hobbes. Humanitaire Interventies vanuit het perspectief van de sociale contractfilosofie.
2010-2012 Researchmaster Classics and Ancient Near Eastern Civilizations, Universiteit Leiden. Track Hebrew Bible Studies. Masterscriptie: Why the Big Fish did not swallow Jonah. Intended Fictionality in the Hebrew Bible.
2010 Deelname opgravingen Horvat Kur, Israël.
2010 Leiden Summer School in Languages and Linguistics (Semitic Programme), Universiteit Leiden.
2007-2010 Bachelor Theologie, Universiteit Utrecht. Specialisatie: Oude Testament (Bijbelwetenschappen). Minor: Geschiedenis van de Wijsbegeerte. Bachelorscriptie: Een reusachtig probleem: een godsdiensthistorisch onderzoek naar de Nefilim in Genesis 6:1-4. Cum laude afgestudeerd.
2007 Leiden Advanced Pre-University Programme for Top Students (LAPP-Top). Track: wereldgodsdiensten.
2001-2007 Gymnasium, CSG Blaise Pascal, Spijkenisse. Profielwerkstuk: Ad fontes! Een studie naar de invloed van de klassieke filosofie op het vroegchristelijke godsbeeld.