Publicaties

Zie voor een actueel overzicht van mijn publicaties ook mijn universiteitspagina.

Boeken

Oegema, A., Pater, J., & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parables and Fables in the Graeco-Roman World, Tübingen: Mohr Siebeck, 2020 (in voorbereiding). (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I)

Kruizinga, R., Körver, J., Den Toom, N., Walton, M., Stoutjesdijk, M. (eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism, Utrecht: Eburon, 2020.

Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen, Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020. <klik hier voor een overzicht van recensies>

Artikelen/hoofdstukken

Stoutjesdijk, M. & Zwart, M., ““Ze zaaien niet en oogsten niet”: Agrarische beelden in de rabbijnse en christelijke parabels.” Woord en Dienst 69, 9 (2020), 29-30.

Stoutjesdijk, M. & Merz, A., “Jezus als joodse parabelverteller: De Werkers in de Wijngaard gelezen vanuit de vroegrabbijnse literatuur.” Schrift 52, 3 (2020), 21-26.

Stoutjesdijk, M., “Een werktuig ‘om de negers in ondergeschiktheid en bedwang te houden’? De predikant in zijn rol als influencer in het slavernijdebat”, in Boeker, E., Doth, R., Woehle, A. & Vyent, U. (eds.), Heilzame verwerking slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’: Een bijdrage vanuit de kerken. Den Haag: Stichting Lutherse Uitgeverij & Boekhandel, 2020. <klik hier voor een gratis toegankelijk pdf van het artikel>

Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. “Inleiding,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 11-14.

Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. “Wat zijn parabels?,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 15-32.

Stoutjesdijk, M. & Poorthuis, M. “Receptie van de parabels,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 59-64.

Stoutjesdijk, M. “Wie niet vergeeft, wacht de beul: De parabel van de onbarmhartige slaaf (Matteüs 18:21-35),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 85-90.

Stoutjesdijk, M. “Een onverdiende straf? De parabel van de talenten (Matteüs 25:14-30//Lucas 19:11-27),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 115-120.

Stoutjesdijk, M. “Umwertung aller Werte? De parabel van de wakende slaven (Lucas 12:35-40),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 205-210.

Stoutjesdijk, M. “Ketenen van goud en ijzer: Over middeleeuwse slavenparabels (Deuteronomium Rabba 4:2//Numeri Rabba 13:4//Seder Elijahoe Rabba 4),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 235-240.

Stoutjesdijk, M., “From Debtor to Slave: An Explorative Bildfeld Analysis of Debt and Slavery in Early Rabbinic and New Testament Parables”, in Ottenheijm, E. & Poorthuis, M. (eds.), Parables in Changing Contexts: Essays on the Study of Parables in Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism. Leiden: Brill, p. 280-300 (Jewish and Christian Perspectives; vol. 35). <klik hier voor een link naar het hoofdstuk in het boek>

Pater, J., Stoutjesdijk, M. & Oegema, A., “It Is Like a Woman Who…? Women in Early Rabbinic and Early Christian Parables,” in Ottenheijm, E. & Poorthuis, M. (eds.), Parables in Changing Contexts: Essays on the Study of Parables in Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism, Leiden: Brill, 2020, p. 236-264 (Jewish and Christian Perspectives; vol. 35). <klik hier voor een link naar het hoofdstuk in het boek>

Stoutjesdijk, M., “Judaism, Slavery and Commemorative Ritual in the Netherlands: From Seder Meal to Keti Koti,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion. 73, 2 (2019), p. 65-85 21 p. <klik hier voor een link naar het artikel>

Stoutjesdijk, M., “God as Father and Master: Sons and Slaves in Sifre Numbers 115 and in the New Testament,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion. 72, 2 (2018), p. 121-136 16 p. <klik hier voor een link naar het artikel>

Stoutjesdijk, M., Pater, J. & Oegema, A., Alleen bruiden, slavinnen en weduwen? De rol van vrouwen in vroegrabbijnse en vroegchristelijke gelijkenissen,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71, 2 (2017), p. 130-150. <klik hier voor een gratis pdf van het artikel>

Stoutjesdijk, M. & Ossewaarde-Lowtoo, R., “Omdat u niet aan de goden overgeleverd wilt zijn? De spanningsvolle relatie tussen het hedendaags humanisme en het christendom,” Radix 41, 3 (2015), p. 203-211.

Boekbesprekingen

 • “De trans-Atlantische slavernij: geen harde breuk met het verleden.” Recensie van Dick Harrisons De Geschiedenis van de slavernij: Slavernij als een constante in de wereldgeschiedenis, 2019 (in Tijdschrift voor Geschiedenis 133:1 [2020], 120-122)
 • Christian Slavery. Conversion and Race in the Protestant Atlantic World, Katharine Gerbner, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74:3 [2020], 303-305)
 • Enslaved Leadership in Early Christianity, Katharine A. Shaner, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74:2 [2020], 197-198)
 • The Slave Metaphor and Gendered Enslavement in Early Christian Discourse: Double Trouble Embodied, Marianne Bjelland Kartzow, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 73:1 [2019], 51-52)
 • Social Justice and the Legitimacy of Slavery: The Role of Philosophical Asceticism from Ancient Judaism to Late Antiquity, Ilaria L.E. Ramelli, 2016 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2018], 253-254)
 • The Unbound God: Slavery and the Formation of Early Christian Thought, Chris L. de Wet, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2018], 269-270)
 • Der Römerbrief: Rechenschaft eines Reformators, Gerd Theissen and Petra von Gemünden, 2016; and Paul and the Rise of the Slave: Death and Resurrection of the Oppressed in the Epistle to the Romans, K. Edwin Bryant, 2016 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:2 [2018], 194-196)
 • The History of the ‘Slave of Christ’: From Jewish Child to Christian Martyr, Aaron Michael Butts and Simcha Gross, 2017 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:1 [2018], 90)
 • Slavery, Abolitionism, and the Ethics of Biblical Scholarship, Hector Avalos, 2011 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2017], 287-288)
 • Jezus. Een apologetisch en sceptisch essay, Leszek Kołakowski, 2015 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71:2 [2017], 214-215)
 • Jezus’ dood. Een alternatief interpretatiemodel, Ab Ridder, 2015 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 70:3 [2016], 254)
 • Early Christian Communities between Ideal and Reality (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 342), M. Grundeken & J. Verheyden (ed.), 2014 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 69:2 [2015], 155-156)

Blogs (alle parabelproject.nl)

Overig

Stoutjesdijk, M., “De voetenwassing: Een ritueel met een serieuze boodschap,” Samen kerk 44, 2 (2019), p. 24-25.

Stoutjesdijk, M., “Verslag symposium ‘Fables and Parables in the Graeco-Roman World’,” Tijdschrift voor Theologie 58, 2 (2018), p. 189.

Stoutjesdijk, M., “Ademloos richting Delfshaven,” in Tussen de regels verschijnt Hij: Boeken als leermeester, Tilburg: Prisma Print, 2017, p. 15-21.

Stoutjesdijk, M., “Ben Hur (2016) en antieke slavernij: historisch onjuist, cinematografisch onovertuigend,” Nieuwwij, 26 Aug 2016.

Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “Nationale slavernijherdenking: meer aandacht nodig voor de blanke Nederlander,” Univers: Tilburgs universiteitsblad, juli 2016.

Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “‘1 juli’ sluit nu te veel mensen uit,” Nederlands Dagblad 5 juli 2016,  p. 12-13.

Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “Gedeeld verleden, verdeelde toekomst?”, Nieuwwij2 Jul 2016.

Stoutjesdijk, M., “Jong en Jodendom: Een onmogelijke combinatie?” Kroniek / informatiebulletin van de Katholieke Raad voor Israël 2 (2016), p. 8-9.

Stoutjesdijk, M., “Kruisiging van Jezus was niet uniek,” Trouw 23 maart 2016, p. 22.

Stoutjesdijk, M., “Verslag: NTT huldigt zeventigjarige Pieter van der Horst,” Nederlands Theologisch Tijdschrift 70, 4 (2016),  p. 259-260.

Stoutjesdijk, M., “Een jihad-strijder is nog geen terrorist,” Volkskrant 1 februari 2014.

Stoutjesdijk, M., “De angst regeert: Waarom Hobbes’ commonwealth geen vooruitgang is,” De Filosoof: Periodieke Uitgave van de Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten voor de Faculteit Wijsbegeerte Utrecht, 62 (2014), p. 14-15.

Stoutjesdijk, M., “Een raar verhaal: Een verkenning van de betekenis van mspr in het Ugaritisch en het Hebreeuws,” Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van het Hebreeuws, 24, 2 (2014, p. 3-12.