Publicaties

Boeken

 • De Leede, B. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Koloniale kerken of kerkelijke kolonialen? Nederlands kolonialisme, slavernij en protestantisme van 1600 tot 2000 [werktitel]. Jaarboek geschiedenis Nederlands protestantisme na 1800. Kampen: Kok, 2023 (beoogd publicatiejaar). 
 • Ottenheijm, E., Stoutjesdijk, M. & Spoelstra, N. (eds.), Parabels als een universeel genre [werktitel]. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2023 (beoogd publicatiejaar).
 • Oegema, A., Pater, J., & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parables and Fables in the Graeco-Roman World. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I. Tübingen: Mohr Siebeck, 2022. <zie hier voor de flyer>
 • Stoutjesdijk, M. “Not Like the Rest of the Slaves”? Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature. Proefschrift. Tilburg University, 2021. <hier gratis te lezen>
 • Kruizinga, R., Körver, J., Den Toom, N., Walton, M., Stoutjesdijk, M. (eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism. Utrecht: Eburon, 2020. <zie hier>
 • Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020. <klik hier voor een overzicht van recensies>

Artikelen/hoofdstukken

 • Stoutjesdijk, M., ‘Een authentieke zwarte stem in een witte tekst? De totslaafgemaakte christen Isabella in het werk van Jan Willem Kals,’ Kerk en Theologie (2022; geaccepteerd).
 • Stoutjesdijk, M., “Different food, different teachings. Comparing an Overlooked Parable about Food Differentiation in the Gospel of Philip (80:23-81:14) to Similar Imagery in 1 Corinthians 2-3 and Philo,” Journal of Biblical Literature (verstuurd). 
 • Stoutjesdijk, M., ‘ “Zoudt gij willen, dat gij ter prooi werd aan woeste overmagt?” Bijbels en theologisch slavernijdebat,’ Onderweg 8:15 (2022), 6-9. <hier te lezen>
 • Stoutjesdijk, M., ‘Onderzoek naar slavernij en kerk: over wokeness en citizen science,’ Transparant 33:2 (2022), 22-23.
 • Stoutjesdijk, M., ‘Zwart en wit in koloniale kerken. Grensconflicten in de godsdienst,’ Tenachon 54 (2022), 16-23. <hier te lezen>
 • Stoutjesdijk, M., “Building a Fence around the Vineyard: Shepherd of Hermas’ Fifth Parable in Light of Comparative Parable Research,” in Ottenheijm, E., Poorthuis, M. & Merz, A. (eds.), Power of Parables. Jewish and Christian Perspectives. Leiden: Brill (geaccepteerd). 
 • Oegema, A. & Stoutjesdijk, M., “Beyond the Parable-Fable Dichotomy: An Introduction to the Volume,” in Oegema, A., Pater, J. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Overcoming Dichotomies: Parables, Fables, and Similes in the Graeco-Roman World. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I. Tübingen: Mohr Siebeck, 2022.
 • Neutel, K. & Stoutjesdijk, M., “Masters and Slavery,” in Bremmer, J. N., Rüpke, J. & Petridou, G. (eds.), Religion in context: Graeco-Roman Religious Practises in their Socio-Cultural Milieu. Neuer Pauly Supplement Series. Stuttgart: Metzler Verlag (geaccepteerd).
 • Mock, L., Stoutjesdijk, M. & Teugels, L. Joodse Studies in Nederland 2008-2021. Update bij het Rapport Wallet. In opdracht van het Nederlandse Genootschap voor Joodse Studiën. Juli 2022.
 • Stoutjesdijk, M. “De vergeten abolitionist Wolter Robert van Hoëvell (1812-1879): Over de rol van de Bommelerwaardse elite bij de afschaffing van de slavernij.” Tussen de Voorn en Loevestein (2021).
 • Mulder, A., Schuhmann, C. & Stoutjesdijk, M., Valideringsonderzoek Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging: Op weg naar een onderzoeksagenda voor het domein geestelijke verzorging 2021-2025. Rapport Wetenschappelijke Commissie VGVZ, 2021.
 • Stoutjesdijk, M. & Zwart, M., ““Ze zaaien niet en oogsten niet”: Agrarische beelden in de rabbijnse en christelijke parabels.” Woord en Dienst 69, 9 (2020), 29-30.
 • Stoutjesdijk, M. & Merz, A., “Jezus als joodse parabelverteller: De Werkers in de Wijngaard gelezen vanuit de vroegrabbijnse literatuur.” Schrift 52, 3 (2020), 21-26.
 • Stoutjesdijk, M., “Een werktuig ‘om de negers in ondergeschiktheid en bedwang te houden’? De predikant in zijn rol als influencer in het slavernijdebat”, in Boeker, E., Doth, R., Woehle, A. & Vyent, U. (eds.), Heilzame verwerking slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’: Een bijdrage vanuit de kerken. Den Haag: Stichting Lutherse Uitgeverij & Boekhandel, 2020. <klik hier voor een gratis toegankelijk pdf van het artikel>
 • Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. “Inleiding,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 11-14.
 • Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. “Wat zijn parabels?,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 15-32.
 • Stoutjesdijk, M. & Poorthuis, M. “Receptie van de parabels,” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 59-64.
 • Stoutjesdijk, M. “Wie niet vergeeft, wacht de beul: De parabel van de onbarmhartige slaaf (Matteüs 18:21-35),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 85-90.
 • Stoutjesdijk, M. “Een onverdiende straf? De parabel van de talenten (Matteüs 25:14-30//Lucas 19:11-27),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 115-120.
 • Stoutjesdijk, M. “Umwertung aller Werte? De parabel van de wakende slaven (Lucas 12:35-40),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 205-210.
 • Stoutjesdijk, M. “Ketenen van goud en ijzer: Over middeleeuwse slavenparabels (Deuteronomium Rabba 4:2//Numeri Rabba 13:4//Seder Elijahoe Rabba 4),” in Ottenheijm, E. & Stoutjesdijk, M. (eds.), Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen. Heeswijk Dinther: Berne Media, 2020, p. 235-240.
 • Stoutjesdijk, M., “From Debtor to Slave: An Explorative Bildfeld Analysis of Debt and Slavery in Early Rabbinic and New Testament Parables”, in Ottenheijm, E. & Poorthuis, M. (eds.), Parables in Changing Contexts: Essays on the Study of Parables in Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism. Leiden: Brill, p. 280-300 (Jewish and Christian Perspectives; vol. 35). <klik hier voor een link naar het hoofdstuk in het boek>
 • Pater, J., Stoutjesdijk, M. & Oegema, A., “It Is Like a Woman Who…? Women in Early Rabbinic and Early Christian Parables,” in Ottenheijm, E. & Poorthuis, M. (eds.), Parables in Changing Contexts: Essays on the Study of Parables in Christianity, Judaism, Islam, and Buddhism, Leiden: Brill, 2020, p. 236-264 (Jewish and Christian Perspectives; vol. 35). <klik hier voor een link naar het hoofdstuk in het boek>
 • Stoutjesdijk, M., “Judaism, Slavery and Commemorative Ritual in the Netherlands: From Seder Meal to Keti Koti,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion. 73, 2 (2019), p. 65-85 21 p. <klik hier voor een link naar het artikel>
 • Stoutjesdijk, M., “God as Father and Master: Sons and Slaves in Sifre Numbers 115 and in the New Testament,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion. 72, 2 (2018), p. 121-136 16 p. <klik hier voor een link naar het artikel>
 • Stoutjesdijk, M., Pater, J. & Oegema, A., Alleen bruiden, slavinnen en weduwen? De rol van vrouwen in vroegrabbijnse en vroegchristelijke gelijkenissen,” NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71, 2 (2017), p. 130-150. <klik hier voor een gratis pdf van het artikel>
 • Stoutjesdijk, M. & Ossewaarde-Lowtoo, R., “Omdat u niet aan de goden overgeleverd wilt zijn? De spanningsvolle relatie tussen het hedendaags humanisme en het christendom,” Radix 41, 3 (2015), p. 203-211.

Boekbesprekingen

 • The First Christian Slave: Onesimus in Context, Mary Ann Beavis, 2021 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 76:4 [2022], 348-349).
 • Jewish Autonomy in a Slave Society: Suriname in the Atlantic World, 1651-1825, Aviva Ben-Ur, 2020 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 76:1 [2022], 87-88)
 • The Silencing of Slaves in Early Jewish and Early Christian Texts, Ronald Charles, 2020 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74:4 [2020], 396-398)
 • “De trans-Atlantische slavernij: geen harde breuk met het verleden.” Recensie van Dick Harrisons De Geschiedenis van de slavernij: Slavernij als een constante in de wereldgeschiedenis, 2019 (in Tijdschrift voor Geschiedenis 133:1 [2020], 120-122)
 • Christian Slavery. Conversion and Race in the Protestant Atlantic World, Katharine Gerbner, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74:3 [2020], 303-305)
 • Enslaved Leadership in Early Christianity, Katharine A. Shaner, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74:2 [2020], 197-198)
 • The Slave Metaphor and Gendered Enslavement in Early Christian Discourse: Double Trouble Embodied, Marianne Bjelland Kartzow, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 73:1 [2019], 51-52)
 • Social Justice and the Legitimacy of Slavery: The Role of Philosophical Asceticism from Ancient Judaism to Late Antiquity, Ilaria L.E. Ramelli, 2016 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2018], 253-254)
 • The Unbound God: Slavery and the Formation of Early Christian Thought, Chris L. de Wet, 2018 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2018], 269-270)
 • Der Römerbrief: Rechenschaft eines Reformators, Gerd Theissen and Petra von Gemünden, 2016; and Paul and the Rise of the Slave: Death and Resurrection of the Oppressed in the Epistle to the Romans, K. Edwin Bryant, 2016 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:2 [2018], 194-196)
 • The History of the ‘Slave of Christ’: From Jewish Child to Christian Martyr, Aaron Michael Butts and Simcha Gross, 2017 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:1 [2018], 90)
 • Slavery, Abolitionism, and the Ethics of Biblical Scholarship, Hector Avalos, 2011 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72:3 [2017], 287-288)
 • Jezus. Een apologetisch en sceptisch essay, Leszek Kołakowski, 2015 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71:2 [2017], 214-215)
 • Jezus’ dood. Een alternatief interpretatiemodel, Ab Ridder, 2015 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 70:3 [2016], 254)
 • Early Christian Communities between Ideal and Reality (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 342), M. Grundeken & J. Verheyden (ed.), 2014 (in NTT Journal for Theology and the Study of Religion 69:2 [2015], 155-156)

Blogs (alle parabelproject.nl)

Overig

 • Stoutjesdijk, M., “De voetenwassing: Een ritueel met een serieuze boodschap,” Samen kerk 44, 2 (2019), p. 24-25.
 • Stoutjesdijk, M., “Verslag symposium ‘Fables and Parables in the Graeco-Roman World’,” Tijdschrift voor Theologie 58, 2 (2018), p. 189.
 • Stoutjesdijk, M., “Ademloos richting Delfshaven,” in Tussen de regels verschijnt Hij: Boeken als leermeester, Tilburg: Prisma Print, 2017, p. 15-21.
 • Stoutjesdijk, M., “Ben Hur (2016) en antieke slavernij: historisch onjuist, cinematografisch onovertuigend,” Nieuwwij, 26 Aug 2016.
 • Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “Nationale slavernijherdenking: meer aandacht nodig voor de blanke Nederlander,” Univers: Tilburgs universiteitsblad, juli 2016.
 • Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “‘1 juli’ sluit nu te veel mensen uit,” Nederlands Dagblad 5 juli 2016,  p. 12-13.
 • Stoutjesdijk, M. & de Koning, D., “Gedeeld verleden, verdeelde toekomst?”, Nieuwwij2 Jul 2016.
 • Stoutjesdijk, M., “Jong en Jodendom: Een onmogelijke combinatie?” Kroniek / informatiebulletin van de Katholieke Raad voor Israël 2 (2016), p. 8-9.
 • Stoutjesdijk, M., “Kruisiging van Jezus was niet uniek,” Trouw 23 maart 2016, p. 22.
 • Stoutjesdijk, M., “Verslag: NTT huldigt zeventigjarige Pieter van der Horst,” Nederlands Theologisch Tijdschrift 70, 4 (2016),  p. 259-260.
 • Stoutjesdijk, M., “Een jihad-strijder is nog geen terrorist,” Volkskrant 1 februari 2014.
 • Stoutjesdijk, M., “De angst regeert: Waarom Hobbes’ commonwealth geen vooruitgang is,” De Filosoof: Periodieke Uitgave van de Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten voor de Faculteit Wijsbegeerte Utrecht, 62 (2014), p. 14-15.
 • Stoutjesdijk, M., “Een raar verhaal: Een verkenning van de betekenis van mspr in het Ugaritisch en het Hebreeuws,” Alef Beet. Tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van het Hebreeuws, 24, 2 (2014, p. 3-12.