CV

2014-2019: Promovendus Universiteit Tilburg. NWO-project ‘Slavernij in joodse en christelijke parabels’.

2016: kort verblijf voor ulpan aan Hebrew University, Jerusalem.

2012-2013: Master Internationale Betrekkingen, Universiteit Leiden. Track: International Studies. Belangrijkste interessegebied: politieke islam en het moderne Midden-Oosten. Masterscriptie: Pan-Islamism in the Muslim Brotherhood. Only an Echo from the Past?

2012-2013: Bachelor Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht. Belangrijkste interessegebied: (geschiedenis van de) sociale en politieke filosofie. Bachelorscriptie: Humane Hobbes. Humanitaire interventies vanuit het perspectief van de sociale contractfilosofie.

2010-2012: Research master Classics and Ancient Near Eastern Civilizations, Universiteit Leiden. Track: Hebrew Bible Studies. Mastescriptie: Why the big fish did not swallow Jonah. Intended Fictionality in the Hebrew Bible.

2010: deelname opgravingen Horvat Kur, Israel.

2010: Leiden Summer School in Languages and Linguistics (Semitic Programme), Universiteit Leiden.

2007-2010: Bachelor Theologie, Universiteit Utrecht. Specializatie: Oude Testament (Bijbelwetenschappen). Minor: Geschiedenis van de Wijsbegeerte. Bachelorscriptie: Een reusachtig probleem: een godsdiensthistorisch onderzoek naar de Nefilim in Genesis 6:1-4 [in Dutch]. Cum laude geslaagd.

2007: Leiden Advanced Pre-university Programme for Top students (LAPP-Top). Track: Wereldgodsdiensten.

2001-2007: Gymnasium, CSG Blaise Pascal. Profielwerkstuk: Ad fontes! Een studie naar de invloed van de klassieke filosofie op het vroegchristelijke godsbeeld.