Nevenactiviteiten

Academisch

2023-heden Adviseur Raad van Kerken m.b.t. het kerkelijk slavernijverleden
2023-heden Adviseur Protestantse Kerk in Nederland (PKN) m.b.t. het kerkelijk slavernijverleden.
2022-heden Lid, vanaf 2024 tevens vice-voorzitter, Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam.
2018-2019  Intern voorzitter Promovendi Netwerk Nederland (PNN).
2016-2020  Managing Editor NTT Journal for Theology and the Study of Religion.
2016-2021 Assistent programmaleider onderzoeksgroep Mystagogie en Initiatie (later: Teaching & Tradition), Tilburg School of Catholic Theology.
2016-2019  Voorzitter en mede-oprichter Jonge Judaici.
2017-2018  Lid Universiteitsraad Tilburg University, namens personeelspartij Onafhankelijken.
2015-2018 Lid (later voorzitter) Tilburg PhD Platform (TiPP).
2015-2017  Voorzitter Promovendiraad Tilburg School of Catholic Theology.
2015-2017  Lid Promovendiraad Nederlandse Onderzoeksschool Theologie en Religiewetenschappen (NOSTER).
2015-2017  Penningmeester MA International Studies Alumni Association, Universiteit Leiden (MAISAALU).

Niet-academisch

2022-heden
Burgerraadslid SP Zaltbommel.
2021-heden Lid schrijverscollectief Degrowth/postgroei.
2018-2022 Gemeenteraadslid/fractievoorzitter SP Zaltbommel. Vanuit deze functie (deels qualite qua):

  • Lid Presidium en Seniorenconvent
  • Lid van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland
  • Lid begeleidingsgroep regionaal onderzoek Avri
2015-heden Bestuurslid SP Bommelerwaard in verschillende rollen (secretaris, waarnemend voorzitter etc.)
2014-2018  Secretaris en mede-oprichter Startup Academy (school voor startende ondernemers).