Onderzoek

Op de Universiteit van Tilburg werk ik aan het NWO-project ‘Slavernij in joodse en christelijke parabels (gelijkenissen)’. Zowel in het vroegrabbijns jodendom als in het vroege christendom werden parabels (korte, fictieve verhaaltjes met een bepaalde les of moraal) verteld. In veel van deze parabels wordt de relatie tussen een meester en zijn slaaf vergeleken met de relatie tussen God en de mens. In mijn project onderzoek ik wat die vergelijking zegt over de manier waarop men in de Oudheid naar zowel slavernij als naar de relatie God-mens keek. Met in ons achterhoofd de gruwelen van de vroegmoderne, transatlantische slavernij is het moeilijk voor te stellen, maar in het vroege christendom en het vroegrabbijns jodendom was slaaf-zijn niet altijd slecht, en kon het in bepaalde contexten zelfs een eretitel vormen.

Vanuit mijn kennis van de antieke slavernij kijk ik natuurlijk ook met veel belangstelling naar de hedendaagse discussies over de (Nederlandse) slavernij, waaraan ik soms probeer een bescheiden (wetenschappelijke of opiniërende bijdrage) te leveren. Voor bijdragen van mijn hand (vaak online toegankelijk) zie de pagina publicaties. Een up-to-date overzicht van mijn onderzoek is ook te vinden op mijn universiteitsprofiel. Onder het kopje In de media zijn interviews en andere media-optredens van mij te vinden.

Onze projectwebsite: www.parabelproject.nl
Onze projectwebsite: www.parabelproject.nl